iekraušana

Liliensternus
(lil-ee-en-stur-nus)

Liliensternus bija aktīvs mednieks, manīgs un ātrs, skrienot uz divām spēcīgām kājām, ko līdzsvaroja gara, izteikta aste. Tas bija vidēja izmēra gaļēdājs, un sava laika lielākais gaļēdājs.

Galvaskausa detaļas liek domāt, ka liliensternus ir attiecināms pie Jūras laikmeta gaļēdājiem dilofozauriem. Žoklī atradās asi, asmenim līdzīgi zobi. Galvaskauss liecina par atšķirīgu spuras tipa seksti visa deguna garumā. Tas varētu būt sugas atpazīšanai vai sevis izrādīšanai pārošanās laikā.

Kā daudziem senajiem teropodiem, liliensternusam bija piecu pirkstu priekškājas, kur ceturtais un piektais pirksts bija mazāki. Vēlāk teropodiem parādījās trīs pirkstu priekškājas. Par liliensternusu ir zināms no diviem nepilnīgiem paraugiem, kas atrasti Kūpera veidojumos Saksijas Anhaltā, Vācijā. Nosaukts par godu vācu paleontologam Hugo Ruele fon Liliensternam.


ATPAKAĻ